Záhlaví Mapa stránek Výstup
 
 
Soudní úředník, vedoucí kanceláře, vyšší soudní úředník
 
     
 
Soudní úředník zajišťuje administrativní chod soudu.
Vedoucí kanceláře je soudní úředník s nižším vzděláním, který se stará o nakládání s jednotlivými spisy a plní další úkoly jako je vypravovávání poštovních zásilek, vedení protokolů z jednání, apod.

Vyšší soudní úředník je částečně vzdělán i v oblasti práva a kromě administrativních úkonů činí také úkony, zejména jednodušší právní rozhodnutí, ke kterým je třeba právního vzdělání, vždy však dle pokynu příslušného soudce.