Záhlaví Mapa stránek Výstup
 
 
Důvěrník
 
     
 
Oběť má právo, aby ji k úkonům trestního řízení a k podání vysvětlení doprovázel důvěrník.

Důvěrníkem může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, kterou si oběť zvolí. Důvěrník poskytuje oběti potřebnou, zejména psychickou, pomoc. Důvěrník může být zároveň zmocněncem oběti. Důvěrníkem nemůže být osoba, která má v trestním řízení postavení obviněného, obhájce, svědka, znalce nebo tlumočníka.

Důvěrník oběť doprovází, představuje tedy “oči a uši” oběti, zmocněnec může jednat jejím jménem, může být tedy “ústy” oběti.